Zoeken

Rechten en plichten Antiquariaat Langerveld

Hieronder wordt uitgelegd wat uw rechten zijn, aangaande:

  • uw gegevens die door Antiquariaat Langerveld geregistreerd en beheerd worden

  • de vaststelling en uitvoering van het privacybeleid van Antiquariaat Langerveld

  • de plichten van Antiquariaat Langerveld aangaande het privacybeleid

1. Uw rechten

a. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Antiquariaat Langerveld vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door:

Wij zullen u dan zo snel mogelijk een overzicht overhandigen van uw gegevens, zoals die bij ons bekend zijn.

b. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren door Antiquariaat Langerveld.

c. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Antiquariaat Langerveld opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Antiquariaat Langerveld al uw gegevens over te dragen aan deze andere partij.

d. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Antiquariaat vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Hoe u dat doet kunt u lezen in ons Privacybeleid. Het meest eenvoudig is ons een bericht op de site te sturen of een email.

e. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Antiquariaat Langerveld niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt niet dat Antiquariaat Langerveld uw gegevens gebruikt? Omdat wij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, dan zoals beschreven in Privacybeleid Antiquariaat Langerveld, is deze clausule voor u niet van toepassing. Zoals hierboven beschreven kunt u ons natuurlijk wel verzoeken uw gegevens te verwijderen.

2. Onze plichten

Antiquariaat Langerveld verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wij bieden prenten en boeken van Antiquariaat Langerveld aan via de webshop. Uw gegevens zullen nooit aangeboden of verkocht worden aan derden. De gegevens die wij u bij een eventuele aankoop verplichten om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het daadwerkelijk verkopen en verzenden van onze prenten en boeken. Uw eemailadres is bijvoorbeeld nodig om zonodig contact met u te hebben over de orderafhandeling, uw adres om u het door u bestelde artikel toe te kunnen zenden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Antiquariaat Langerveld orders, vragen en commentaren niet afhandelen.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Antiquariaat Langerveld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een artikel door een andere leverancier), dan zal daar altijd eerst uw uitdrukkelijke toestemming voor worden gevraagd.

Antiquariaat Langerveld behoudt zich het recht de gegevens te openbaren, uitsluitend wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Antiquariaat Langerveld dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Antiquariaat Langerveld te beschermen. Daarbij zullen wij altijd uw recht op privacy te respecteren.

Vragen

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. U vindt ze ook op onze contactpagina

info@antiquariaat-langerveld.nl

Burghseweg 43

4328 LA Burgh-Haamstede

Mobiel: +31 6 5135 3965
Winkelmand

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Afrekenen

Zoeken